... » Elektronika drogowa » znaki zmiennej treści » sterowanie ruchem
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Sterowanie ruchem

Sterowanie ruchem z wykorzystaniem znaków zmiennej treści pozwala na sygnalizowanie otwarcia, zamknięcia (znaki S4) lub zmiany pasa ruchu (znaki S7). Panele graficzne wykonane w technologii LED instalowane są na autostradach, drogach szybkiego ruchu, w tunelach, w punktach poboru opłat lub w innych miejscach sieci drogowej, gdzie wymaga się sterowania potokami ruchu.

Znaki zmiennej treści przeznaczone do sterowania ruchem wykonywane są jako dedykowane panele LED. Znaki S4 lub S7 mogą być także wyświetlane na wielkogabarytowych matrycach diodowych wykonanych w technologii RGB.

Znaki zmiennej treści spełniają wymagania normy PN-EN-12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki o zmiennej treści oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Producentem znaków zmiennej treści jest AESYS S.p.A. (Bergamo, Włochy). SIGNALCO Ltd jest autoryzowanym dystrybutorem firmy AESYS w Polsce, w zakresie drogowych znaków o zmiennej treści.

Znaki zmiennej treści firmy Aesys:
 
 
 
 
 
 Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version