Strona główna » Elektronika drogowa » znaki zmiennej treści
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Znaki zmiennej treści

Ostrzeganie kierowców o utrudnieniach w ruchu i niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, sugerowanie objazdów, zarządzanie prędkością, sterowanie płynnością jazdy, przekazywanie informacji zwiększających komfort jazdy - to zadania realizowane przez znaki zmiennej treści. Stosowanie znaków zmiennej treści jako elementów zintegrowanych systemów telematyki drogowej wpływa znacząco na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Oferowane znaki zmiennej treści wykonywane są w technologii diodowej LED, jako matryce monochromatyczne lub barwne RGB. Technologia RGB pozwala na uzyskanie dowolnej kolorystyki świecenia. Matryce diodowe RGB pozwalają na wyświetlanie elementów graficznych (znaków drogowych) oraz komunikatów tekstowych. Znaki zmiennej treści umożliwiają wyświetlanie treści predefiniowanych (pamiętanych w znaku) lub dowolnych treści alfanumeryczno-graficznych, programowanych zdalnie przez użytkownika. Znaki zmiennej treści pozwalają także na wyświetlanie sekwencji animowanych, składających się z dowolnie konfigurowanych elementów składowych. Znaki komunikują się z aplikacją zarządzającą przy wykorzystaniu protokołu Modbus/RTU lub Modbus/TCP, w zależności od dostępnego medium komunikacyjnego.

Znaki zmiennej treści oferowane przez SIGNALCO Ltd spełniają wymagania normy PN-EN-12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki o zmiennej treści oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Producentem znaków zmiennej treści firma AESYS S.p.A. (Bergamo, Włochy). SIGNALCO Ltd jest autoryzowanym dystrybutorem firmy AESYS w Polsce w zakresie drogowych znaków o zmiennej treści.

Oferowane znaki zmiennej treści mogą pracować jako terminale Zintegrowanego Systemu Informacji Drogowej IRIS.

Znaki zmiennej treści firmy Aesys:
 
 
 
 
 
 Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version