Strona główna » Elektronika drogowa » pomiary i klasyfikacja ruchu drogowego
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Pomiary i klasyfikacja ruchu

 

Znajomość struktury, prędkości i natężenia ruchu drogowego stwarza możliwość efektywnego wdrażania instrumentów poprawy bezpieczeństwa ruchu, planowania rozwoju sieci drogowej oraz koordynacji prac modernizacyjno-remontowych. Systemy pomiaru i klasyfikacji ruchu umożliwiają zarówno kontrolę płynności ruchu i szybkie reagowanie na zagrożenia jak i analizę statystyczną parametrów ruchu na zebranych danych pomiarowych.

Stałe urządzenia pomiaru ruchu są ważnym elementem nowoczesnych systemów telematyki drogowej. Przenośne urządzenia pomiaru ruchu to efektywne narzędzia do wykonywania kompleksowych opracowań i analiz statystycznych ruchu drogowego, bez ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych związanych z trwałą instalacją infrastruktury pomiarowej.

SIGNALCO Ltd oferuje stacjonarne i przenośne systemy pomiaru ruchu, jak również kompleksową realizację pomiarów ruchu wraz z opracowaniem statystycznym danych pomiarowych.

Stałe stacje pomiaru ruchu pracują jako terminale drogowe w systemie IRIS.

 

 
 
 Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version