Strona główna » Elektronika drogowa » telematyka drogowa
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Telematyka drogowa

Systemy telematyki drogowej to zintegrowane systemy pomiaru, przesyłania, przetwarzania i kontroli parametrów pogodowo-ruchowych, w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnienia płynności i komfortu jazdy na monitorowanym odcinku drogi.  

Zaawansowane systemy telematyki drogowej zdolne są do automatycznej kontroli i zarządzania ruchem poprzez wykorzystanie: 

  • elementów lub złozonych systemów osłony meteorologicznej
  • punktów pomiaru prędkości pojazdów, struktury i natężenia ruchu
  • punktów pomiaru parametów środowiska
  • elektronicznych tablic informacyjnych i znaków zmiennej treści
  • systemów przesyłania i przetwarzania danych
  • kamer wizyjnych i układów detekcji wypadków drogowych
  • punktów dozoru dyspozytorskiego
  • punktów informacyjnych
  • internetu
  • środków masowego przekazu 

Wdrażanie systemów telematyki drogowej to proces nieunikniony. Jest on odpowiedzią na wzrost motoryzacji i powszechne zapotrzebowanie na środki poprawy bezpieczeństwa, płynności i komfortu jazdy. Dobrze zaprojektowane systemy telematyki drogowej to inwestycje rentowne, przynoszące redukcję kosztów utrzymania sieci drogowej oraz obsługi skutków kolizji i wypadków drogowych.

Zobacz także: Telematyka drogowa i systemy typu ITS w Polsce

 
 
 
 
 Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version