Strona główna » Elektronika drogowa » usługi konsultingowe
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Usługi konsultingowe

SIGNALCO Ltd dysponuje wysokiej klasy zespołem specjalistów w dziedzinie elektroniki drogowej. Oferujemy usługi w zakresie: 

  • realizacji kompleksowych opracowań studialnych i analiz ruchu drogowego
  • pomiarów parametrów ruchu drogowego i zaopatrzenia w dane pomiarowe
  • realizacji map termicznych opartych na liniowych pomiarach termicznych nawierzchni dróg
  • dostaw danych, analiz i prognoz meteorologicznych dla sieci drogowej
  • ekspertyz w zakresie możliwości wykorzystania, rozbudowy i modernizacji istniejącej, elektronicznej infrastruktury drogowej
  • integracji rozwiązań z zakresu telematyki drogowej
  • budowy lokalnych i rozległych sieci dostępowych do urządzeń pomiarowo-sterujących
  • przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych
  • systemów dystrybucji informacji drogowej
  • fachowego doradztwa w dziedzinie elektronicznego monitoringu ruchowo-pogodowego

 

 

 

 

 

 

 
Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version