... » Elektronika drogowa » znaki zmiennej treści » zarządzanie prędkością
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz




W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:




Zarządzanie prędkością

Wykorzystanie znaków zmiennej treści do zarządzania prędkością stanowi istotny element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Znaki zmiennej treści sterowane sš z systemu nadrzędnego lub lokalnie, z urządzeń współpracujących (stacje pomiaru ruchu, detektory radarowe, czujniki i stacje meteorologiczne).

Uzyskiwany efekt dynamicznego dostosowania ograniczenia prędkości do istniejących warunków pogodowo-ruchowych przyczynia się do zmniejszenia ilości kolizji i wypadków drogowych, zwłaszcza na odcinkach sieci drogowej niebezpiecznych dla ruchu kołowego.

Znaki zmiennej treści spełniają wymagania normy PN-EN-12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki o zmiennej treści oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Producentem znaków zmiennej treści jest AESYS S.p.A. (Bergamo, Włochy). SIGNALCO Ltd jest autoryzowanym dystrybutorem firmy AESYS w Polsce, w zakresie drogowych znaków o zmiennej treści.

  
 
 
 



Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version