... » Elektronika drogowa » meteorologia drogowa » drogowe czujniki meteorologiczne
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Drogowe czujniki meteorologiczne

Drogowe stacje pogodowe DM32 lub DM41 współpracują z czujnikami meteorologicznymi firmy VAISALA. SIGNALCO Ltd jest autoryzowanym dystrybutorem produktów meteorologii drogowej firmy VAISALA w Polsce. Parametry techniczne oferowanych czujników spełniają światowe standardy w dziedzinie meteorologii drogowej.
 
 ZDALNY CZUJNIK STANU NAWIERZCHNI DSC111

Detekcja stanu nawierzchni (sucha, wilgotna, mokra, szron, śnieg, lód, błoto pośniegowe), niezależny pomiar grubości warstwy wody, śniegu i lodu, symulacja wartości współczynnika tarcia jako wskaźnika śliskości nawierzchni. Czujnik nieinwazyjny, działa na zasadzie analizy odbitej od nawierzchni wiązki promieniowania laserowego, nie wymaga instalacji w nawierzchni jezdni. Czujnik wyposażony w interfejs portu szeregowego, może pracować samodzielnie lub jako element pomiarowy stacji meteorologicznej DM-32 (DM-41). Czujnik rekomendowany do stosowania w systemach bezpieczeństwa ruchu.
   
DSC111.pdf  
(148 kB) 
Technika
laserowa w meteorologii drogowej.pdf       (226 kB) 
 ZDALNY CZUJNIK TEMPERATURY NAWIERZCHNI DST111

Pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz temperatury nawierzchni jezdni. Pomiar temperatury powietrza przy wykorzystaniu rezystora platynowego PT-100. pomiar wilgotności przy wykorzystaniu elementu HUMICAP. Pomiar temperatury nawierzchni metodą termowizyjną. Czujnik wyposażony w interfejs portu szeregowego, może pracować samodzielnie lub jako element pomiarowy stacji meteorologicznej DM-32 (DM-41). Istnieje również mozliwość integracji czujnika DST111 z czujnikiem DSC111.
   
DST111.pdf       (136 kB) 
 TERMOHIGROMETR HMP45D
Pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza. Pomiar temperatury przy wykorzystaniu rezystora platynowego PT-100. pomiar wilgotności przy wykorzystaniu opracowanego w firmie VAISALA elementu HUMICAP.
   
 
HMP45D.pdf       (168 kB) 
 CZUJNIK CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO PTB100
Pomiar ciśnienia atmosferycznego przy wykorzystaniu opracowanego w firmie VAISALA elementu BARICAP.
   
 
PTB100.pdf
(110 kB)
 CZUJNIK DROGOWY DRS511
Pomiar temperatury nawierzchni i podłoża. Detekcja oraz pomiar ilości i stężenia substancji chemicznych. Pomiar grubości warstwy wody lub lodu na powierzchni czujnika. Detekcja stanu nawierzchni (sucha, wilgotna, mokra, wilgotna z obecnością chemii, mokra z obecnością chemii, szadź, błoto pośniegowe, lód).
   
DRS511.pdf (1,16 MB)
 CZUJNIK TEMPERATURY GRUNTU DTS12G
Pomiar temperatury gruntu w oparciu o element PT-100. 
   
  DTS12G.pdf
(639 kB)
 ZINTEGROWANY CZUJNIK SIŁY I KIERUNKU WIATRU WMS301

Pomiar siły i kierunku wiatru w zintegrowanym układzie pomiarowym. Integracja funkcji pomiarowych pozwala na uzyskanie zadawalającego kompromisu pomiędzy ceną czujnika a uzyskiwaną jakością pomiarówą
   
 
WMS301.pdf
(82 kB)
 ZESPÓŁ CZUJNIKÓW SIŁY I KIERUNKU WIATRU WA15
Pomiar siły wiatru w oparciu o anemometr WAA151. Pomiar kierunku wiatru w oparciu o czujnik WAV151. Elementem integrującym jest analogowy nadajnik siły i kierunku wiatru WAT12. Czujniki wyposażone są w elementy grzejne zapewniające niezawodną pracę w warunkach oblodzenia.
   
 
WA15.pdf
(84 kB)
 CZUJNIK SIŁY I KIERUNKU WIATRU WAS425
Pomiar siły i kierunku wiatru metodą ultrasonograficzną. Brak elementów ruchomych zapewnia niezawodną pracę w szczególnie trudnych warunkach otoczenia. Czujnik wyposażony jest w interfejs portu szeregowego. Może pracować samodzielnie lub jako element pomiarowy stacji meteorologicznej DM-32 (DM-41).
   
 
WAS425.pdf
(77 kB)
 DETEKTOR OPADU DRD11A
Detekcja i pomiar intensywności opadu atmosferycznego.
 
 
DRD11.pdf 
(448 kB)
 
 CZUJNIK POGODY BIEŻĄCEJ PWD12
Detekcja, pomiar intensywności oraz klasyfikacja opadu atmosferycznego. Pomiar widoczności. Zintegrowane funkcje alarmowe pozwalają na stałe monitorowanie zjawiska mgły oraz automatyczne sterowanie znakami zmiennej treści. Czujnik wyposażony jest w interfejs portu szeregowego. Może pracować samodzielnie lub jako element pomiarowy stacji meteorologicznej DM-32 (DM-41).
   
 
PWD12.pdf (254 kB)
 
Zobacz także: www.vaisala.comSpółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version