... » Elektronika drogowa » meteorologia drogowa » osłona przeciwoblodzeniowa lotnisk
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Osłona przeciwoblodzeniowa lotnisk

Drogowe systemy meteorologiczne znajdują również zastosowanie w osłonie przeciwoblodzeniowej lotnisk. Drogowe czujniki pomiarowe, monitorujące stan nawierzchni pasa startowego oraz informujące o ilości i koncentracji chemicznych substancji odladzających, pozwalają na skuteczną kontrolę stanu pasa startowego i wydatnie wspomagają prowadzenie prac utrzymaniowych w okresie zimowym. Podstawą do określenia wymaganej liczby czujników oraz ich lokalizacji są mapy termiczne opracowywane na podstawie liniowych pomiarów termicznych pasów startowych oraz dróg kołowania.

Systemy osłony przeciwoblodzeniowej lotnisk bazują na stacjach pomiarowych standardowo wykorzystywanych do monitoringu pogodowego dróg. Zobacz: Drogowe stacje pogodowe. Zasadnicze różnice wynikają z potrzeby budowy rozległej sieci pomiarowej, a co za tym idzie - konieczności zastosowania znacznej liczby profesjonalnych czujników pomiaru parametrów nawierzchni pasa startowego. Wykorzystywanym czujnikiem jest DRS511 firmy VAISALA. Zobacz też: Drogowe czujniki meteorologiczne

Stosowanie profesjonalnych systemów osłony przeciwoblodzeniowej lotnisk prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa startów i lądowań, przy jednoczesnej znacznej redukcji kosztów utrzymania zimowego.

 
 
 
 

 
Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version