... » Elektronika drogowa » pomiary i klasyfikacja ruchu drogowego » IRIS
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
IRIS

IRIS - Integrated Road Information System


 
 
 
 
Zintegrowany System Informacji Drogowej IRIS jest efektem współpracy firm SIGNALCO Ltd, ESA Projekt Katowice oraz Empathy Internet Kraków. System obejmuje osłonę meteorologiczną dróg, monitorowanie ruchu drogowego, zarządzanie ruchem drogowym oraz dozór wizyjny sieci drogowej.
 
Zadaniem systemu IRIS jest integracja usług kompleksowej informacji o warunkach ruchowo-pogodowych na drogach, przy wykorzystaniu pakietowej transmisji danych GPRS jako medium dostępu bezpośredniego do terminali drogowych oraz platformy internetowo-intranetowej, jako narzędzia do wizualizacji i dystrybucji informacji drogowej. System obsługuje sieć terminali drogowych (stacji meteorologicznych, stacji pomiaru ruchu, kamer wizyjnych i znaków zmiennej treści).

Zakres usług informacyjnych systemu IRIS obejmuje zarówno informacje o charakterze ogólnodostępnym, przeznaczone dla każdego potencjalnego użytkownika sieci drogowej, jak i przede wszystkim szeroki pakiet informacji adresowanych dla odbiorców specjalistycznych: jednostek administracji drogowej, służb utrzymania sieci drogowej, lokalnych ośrodków zarządzania ruchem, policji.

Dystrybucja systemu IRIS polega na dzierżawie usług dostępowych do serwera lub kompleksową dostawę dedykowanych rozwiązań systemowych wraz z infrastrukturą sprzętową.

Zobacz także: IRIS_folder.pdf (1,88 MB)
Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version