... » Elektronika drogowa » meteorologia drogowa » prognozy temperatury i stanu nawierzchni
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Prognozy temperatury i stanu nawierzchni

 
 
Prognozy temperatury i stanu nawierzchni to ważne elementy profesjonalnego systemu osłony meteorologicznej sieci drogowej. Pozwalają one na planowanie działań utrzymania zimowego, prowadząc do optymalizacji zużycia materiałów odladzających, a także do efektywnego wykorzystania personelu oraz sprzętu utrzymania zimowego, prowadząc do znacznych oszczędności w skali sezonu zimowego. Właściwa logistyka działań w zakresie profilaktyki zimowej przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego i utrzymanie przepustowości sieci drogowej.
 
Proces prognozowania temperatury i stanu nawierzchni uwzględniać musi właściwości geofizyczne sieci drogowej, w szczególności położenie geograficzne lokalizacji pomiarowej, sposób konstrukcji drogi, charakterystykę termiczną nawierzchni, topografię terenu, wpływającą na nasłonecznienie nawierzchni, ukształtowanie drogi, obecność mostów i wiaduktów, a także sąsiedztwo rzek i zbiorników wodnych.
 
Dla celów prognozowania temperatury i stanu nawierzchni, system IRIS wykorzystuje model ICE-BREAK firmy VAISALA, pracujący na zasadzie bilansu energetycznego nawierzchni. System IRIS oferuje prognozowanie krótkoterminowe (do 3 godzin), z wykorzystaniem wyłącznie danych pomiarowych rejestrowanych przez stacje meteorologiczne DM-32 oraz prognozy długoterminowe (24h), do których realizacji wymagana jest współpraca lokalnych biur meteorologicznych, w zakresie wspomagania systemu w prognozy długoterminowe stanu zachmurzenia, siły wiatru, temperatury i wilgotności względnej powietrza.
 
Właściwa lokalizacja prognostycznych stacji meteorologicznych, w połączeniu ze znajomością charakterystyki termicznej nawierzchni, pozyskanej na etapie realizacji map termicznych, umożliwiają ekstrapolację krotko i długoterminowych prognoz temperatury i stanu nawierzchni na całą siec drogową.
 
 
 Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version