... » Inżynieria drogowa » ekrany akustyczne » Oktagonalny reduktor hałasu OTA-95
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Oktagonalny reduktor hałasu OTA-95

Właściwości akustyczne

Skuteczność akustyczna OKTAGONU została określona przez (Wydz. Akustyki i Ochrony Środowiska w Budapeszcie - Węgry) na podstawie normy ISO 10847. Przy zachowaniu standardowych warunków pomiarów, zostały porównane efektywności tłumienia dwóch ekranów akustycznych tej samej wysokości z zainstalowanym OKTAGONEM i bez niego. Ekran z zainstalowanym reduktorem oktagonalnym otrzymał wyniki lepsze
o średnio 3 dB. Powyższe wyniki potwierdzają badania akustyczne przeprowadzone przez Instytut Wibroakustyki i Mechaniki przy AGH w Krakowie.

Szczegółowe informacje

Oktagonalny (ośmiokątny) reduktor hałasu OTA-95 "OKTAGON" jest urządzeniem, które zainstalowane na górze ekranu, pozwala na dalszą redukcję poziomu natężenia dźwięku dzięki efektowi absorpcji hałasu ugiętego na górnej krawędzi ekranu. Akustyczna efektywność ekranów dźwiękochłonnych jest ściśle powiązana z energią dźwięku ugiętą przez górną krawędź. Przy zainstalowaniu ośmiokątnego reduktora można także zredukować wysokość ekranu przy zachowaniu tego samego efektu akustycznego.

Zewnętrzny element o ośmiokątnym kształcie wykonany jest z giętej blachy aluminiowej perforowanej otworami o różnej średnicy. Wewnętrzny element składa się ze spiralnej rury wykonanej z ocynkowanej blachy aluminiowej Materiał dźwiękochłonny stanowi płyta wełny mineralnej , wzmocniona od zewnątrz siatką z drutu stalowego.

Dzięki swoim technicznym parametrom ośmiokątny reduktor może być zamontowany:

  1. na istniejących ekranach - gdy wzrósł poziom natężenia dźwięku, a nie ma możliwości zwiększenia wysokości ekranu, lub jest to zbyt kosztowne;
  2. na nowobudowanych ekranach - w celu obniżenia wysokości ekranu przy zachowaniu tych samych parametrów izolacyjności dźwiękowej. Pozwala to zaoszczędzić na kosztach materiałów budowlanych oraz zachować wartości widokowe krajobrazu ;Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version