... » Inżynieria drogowa » przepusty stalowe Tubosider-Signalco » dane techniczne przepustów
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Dane techniczne przepustów

Elementy przepustów
Przepusty Tubosider - Signalco składają się dwóch podstawowych części składowych:

  • elementów konstrukcyjnych - w postaci profilowanych stalowych blach falistych o grubości od 1,5 do 7,0 mm, łączonych w konstrukcję powłokową przy pomocy śrub na miejscu budowy.
  • zasypki - zagęszczonego materiału wypełniającego (np. żwiru) - rozprowadzającego równomiernie obciążenia działające z góry na przepust

Typy profili blach
Przepusty Tubosider -Signalco posiadają cztery podstawowe typy profili blach, różniące się wysokością pofałdowania:

  • T 70 - (7 cm),
  • T 100 - (10 cm),
  • T 150 - (15 cm),
  • T 200 - (20 cm).

Dzięki szerokiemu zakresowi rodzajów pofałdowania przepusty Tubosider -Signalco są w stanie zaoferować optymalne rozwiązanie dla każdego rodzaju przepustów.
Płyty stalowe do budowy naszych przepustów produkowane są w fabryce wg systemu jakości ISO z blach stalowych prasowanych, wyginanych i galwanizowanych na gorąco przez zanurzenie. Na krawędziach blach wykonane są w wytwórni otwory służące do łączenia poszczególnych arkuszy specjalnymi śrubami. Do łączenia blach stosuje się śruby o zmodyfikowanym kształcie łbów i nakrętek. Modyfikacja ta zapobiega uszkodzeniu antykorozyjnej powłoki galwanicznej blach stalowych w czasie montażu przepustu.

Typy przekrojów przepustów
Stosowanych jest jedenaście podstawowych typów przekrojów przepustów, z których każdemu przyporządkowany jest odpowiedni typ profilu blachy, i tak:

  • z blach T200 można montować przepusty o przekroju C, E, R, RA, T, TR, TC, A, LPA, HPA, HPE.
  • z blach T150 można montować przepusty o przekroju C, R, RA, T, TR, TC, A.
  • z blach T100 można montować przepusty o przekroju C, E, R, TC.
  • z blach T70 można montować przepusty o przekroju C, R.

Szczegółowe dane poszczególnych typów i wymiary zawarte są w katalogu stalowych przepustów z blachy falistej Tubosider-Signalco wydanym przez Signalco Ltd.

 
 Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version