... » Inżynieria drogowa » przepusty stalowe Tubosider-Signalco » montaż przepustów
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Montaż przepustów

Montaż
Montaż przepustów stalowych Tubosider-Signalco w przeciwieństwie do konstrukcji betonowych, zostaje wykonany w krótkim czasie i polega na skręceniu struktury z odpowiednio przygotowanych i wyprofilowanych blach falistych.
Przepust po obsypaniu i zagęszczeniu zasypką żwirową jest natychmiast gotowy do eksploatacji. Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe mogą być wykonywane w terminie późniejszym.
Końcówki (skosy) przepustów mogą być wykończone na wiele sposobów: wyprofilowaniem skarpy zgodnie ze ścięciem skosu lub poprzez wyłożenie skarpy materiałem z kamienia, prefabrykowanych elementów zapewniających stabilność skarpy.

Zastosowanie
Konstrukcje ze stali falistej są elastyczne i znoszą znaczne obciążenia oraz przemieszczenia gruntu bez uszczerbku dla ich struktury. Właśnie ta cecha czyni je szczególnie użytecznymi w sytuacjach gdzie przewidywane jest osiadanie gruntu lub ruchy sejsmiczne. Konstrukcje ze stali falistej okazały się najbardziej efektywnym rozwiązaniem także jeśli chodzi o budowę przepustów i mostów w wysokich nasypach, w nasypach na terenie bagiennym oraz tam gdzie występują szkody górnicze. Walory te podnosi dodatkowo fakt łatwiejszej możliwości dostarzczenia i montażu tyvh przepustów w tak trudnym terenie.
Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version