... » Inżynieria drogowa » przepusty stalowe Tubosider-Signalco » remonty istniejących przepustów
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Remonty istniejących przepustów

 
Remonty
Przepusty Tubosider-Signalco doskonale nadają się do remontowania istniejących przepustów. Sprawdziły się szczególnie w sytuacjach klęsk żywiołowych, gdy przepusty zostały zniszczone przez wody powodziowe i konieczna była ich szybka odbudowa.
Remont z zastosowaniem przepustu Tubosider-Signalco nie wymaga rozbiórki osłabionej lub zniszczonej konstrukcji. Przepust z blachy falistej jest wsuwany w światło starego przepustu, po czym przestrzeń pomiędzy starą a nową konstrukcją wypełniana jest zaczynem betonowym metodą iniekcyjną.
Cały proces remontu przebiega szybko, jest nieskomplikowany i nie wymaga rozbiórki korpusu drogowego.

Certyfikaty
Przepusty ze stali falistej odpowiadają wielu państwowym i międzynarodowym standardom oraz posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM nr AT/97-03-0285 dopuszczającą do stosowania w infrastrukturze drogowej w Polsce.

 
 
 
Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version