... » Inżynieria drogowa » ekrany akustyczne » Panel dźwiękochłonny Natura-5
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Panel dźwiękochłonny Natura-5

Właściwości akustyczne:

Klasa właściwości pochłaniających A4 wg normy PN-EN 1793-1:2001 (DLa = 12 dB) 
Klasa izolacyjności dźwięków powietrznych B3 wg PN-EN 1793-2:2001 (DLr = 27 dB) Jednoliczbowy wskaźnik ważony izolacyjności Rw(C;Ctr) = 31(-1;-4)

Posiadamy także wersję paneli o podwyższonej izolacyjności:

 DLr = 32dB i Rw(C;Ctr)=39(-3;-7)dB

Wszystkie podane powyżej wartości zostały określone podczas badań wykonanych według obowiązujących norm oraz mają potwierdzenie w raportach oraz aprobacie technicznej.

Szczegółowe informacje:

Panele Natura-5 posiadają następujące wymiary:

- wysokość 1000mm lub 1500mm

- długość: dostosowana do maksymalnego rozstawu słupów co 5000 mm,

- grubość: 1440 mm

Konstrukcję nośną drewnianego panela akustycznego Natura-5 tworzy rama wykonana 
z elementów poziomych (rygli), elementów pionowych (słupów) i szprosów usztywniających. Wypełnieniem pochłaniającym jest wełna mineralna zabezpieczona jednostronnie welonem szklanym. Przednia powierzchnia jest wykończona listwami o przekroju kołowym, półkołowym, trapezowym lub prostokątnym. Dodatkowo przednia część panela jest zabezpieczona siatką chroniącą wnętrze panela. Tylnia powierzchnia ram jest obita deskami układanymi w zakładkę. Wszystkie elementy drewniane stosowane do budowy panela Natura-5 są zabezpieczone przeciwogniowo oraz przed skutkami korozji biologicznej. Wieloletnia eksploatacja w warunkach zimowych potwierdza wytrzymałość paneli na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Panel Natura-5 posiada aprobatę techniczna IBDiM numer AT/2011-02-2688

  
 
Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version