Strona główna
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |

W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Aktualności

01.04.2011

Firma Signalco rozpoczęła prace jako podwykonawca firmy FART Sp. z o.o. w ramach przedsięwzięcia: "Zaprojektowanie i budowa wylotu wschodniego z Kielc drogi S-74 na odcinku miejskim oraz budowa drogi S-74 na odcinku pozamiejskim od granicy Kielc do Cedzyny z włączeniem do istniejącej drogi krajowej Nr 74 w Cedzynie". Naszym zadaniem będzie wykonanie 40000m2 ekranów akustycznych. Do tego celu zastosujemy dwa rodzaje wypełnień: drewniane oraz zieloną ścianę. Dodatkowo dla poprawy klimatu akustycznego planujemy zamontowanie zespolonych belek podwalinowych z okładziną zrębkobetonową.

wstecz


Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version