Strona główna » Elektronika drogowa
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |

W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Elektronika drogowa

Rozwiązania z dziedziny elektroniki i teleinformatyki są coraz bardziej zauważalne na polskich drogach. Systemy elektroniczne wydatnie wspomagają monitorowanie i zarządzanie ruchem drogowym, wykrywanie zagrożeń pogodowych, utrzymanie zimowe, planowanie rozwoju i remontów sieci drogowej. Przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepustowości dróg, a także płynności i komfortu jazdy.

Działalność firmy SIGNALCO Ltd w dziedzinie elektroniki i telematyki drogowej skupia się wokół zagadnień elektronicznej osłony meteorologicznej dróg i lotnisk, pomiarów i analiz statystycznych ruchu drogowego, sterowania ruchem na autostradach i drogach szybkiego ruchu, dozoru wizyjnego sieci drogowej oraz wizualizacji drogowej opartej na elektronicznych tablicach informacyjnych i znakach zmiennej treści.

Oferujemy realizację kompleksowych rozwiązań systemowych z dziedziny elektroniki drogowej, usługi o charakterze projektowym i konsultingowym, wykonywanie pomiarów, analiz i opracowań statystycznych, dostawy urządzeń pomiarowych, prace instalacyjno-montażowe i usługi serwisowe.

 
 
 Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version